IT i vården-priset 2012

Diarienummer 2012-04045
Koordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

IT i vården-priset har lyckats i sitt syfte att belöna och uppmärksamma IT-lösningar som leder till en effektivare, säkrare och mer tillgänglig vård. Till priset inbjöds alla aktörer i svensk vård och omsorg. De nominerade har i sina bidrag fått berätta hur de har använt IT för att förbättra vård och omsorg, t ex genom att förenkla vårdprocesser, förbättra kommunikationsvägar, öka kvaliteten och utveckla patientsäkerheten. Bidragen har bedömts av en kvalificerad jury med lång erfarenhet från arbete med e-hälsa i vård och omsorg.

Resultat och förväntade effekter

IT i vården-priset utdelades på IT i vården-dagen den 6 december 2012. Priset utdelades i tre kategorier: Juryns stora pris till bästa sjukhus, landsting eller region. Vinnare blev Capio S:t Görans sjukhus. Juryns lilla pris till bästa klinik, vårdcentral eller motsvarande gick till Kardiologkliniken, Gävle sjukhus. Till årets nytänkare utsågs Landstinget i Värmland. Dessutom utdelades ett specialpris till projektet Sustains i Landstinget i Uppsala län.

Upplägg och genomförande

Nomineringstiden för IT i vården-priset startade den 11 september och avslutades den 11 oktober. De nominerade bidragen har granskats av en kvalificerad jury som i sin bedömning har utgått från en modell som beskriver fem utvecklingssteg i sjukvårdens IT-användning, en mognadstrappa för IT i vården.

Externa länkar

Artikel om pristagarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.