ISMC Lausanne - Creo Dynamics AB

Diarienummer 2014-05313
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med vårt delatagande i ISMC, var att finna nya kontaktytor inom ett av våra teknikormåden - ´smarta strukturer´. Det har vi lyckats finna, både inom industrin och inom akademin.

Resultat och förväntade effekter

Vi siktar på att lämna in en forskningsansökan inom Eureka-programmet

Upplägg och genomförande

Deltagande i ISMC samt fortlöpande kontakter efter konferensen. Framtagande av ett forskningsförslag

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.