ISMC Lausanne - Creo Dynamics AB

Diarienummer 2014-05313
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet med vårt delatagande i ISMC, var att finna nya kontaktytor inom ett av våra teknikormåden - ´smarta strukturer´. Det har vi lyckats finna, både inom industrin och inom akademin.

Resultat och förväntade effekter

Vi siktar på att lämna in en forskningsansökan inom Eureka-programmet

Upplägg och genomförande

Deltagande i ISMC samt fortlöpande kontakter efter konferensen. Framtagande av ett forskningsförslag

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.