iQMobility Automatiserad kollektivtransportlösning för bussar i storstadsmiljö

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd REP
Bidrag från Vinnova 17 499 748 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Syfte och mål

iQMobility kommer att bidra till att forma framtidens transportsystem för städer genom att kombinera utveckling av ny teknik för att realisera flexibla, energieffektiva transportlösningar med förverkligandet av fungerande prototyper av autonoma bussar. Utvecklingen av smarta koordineringssystem för bussflottor kommer också att bana väg för att experimentellt kvantifiera de positiva miljöeffekterna av framtidens transportsystem.

Förväntade effekter och resultat

Det primära förväntade resultatet av projektet kommer att vara att utveckla en prototyp av ett automatiserat transportsystem, där autonoma bussar och stads-platooning används för att öka transportkapacitet och flexibilitet. De vetenskapliga resultaten kommer att valideras med hjälp av ´proof of concept´-demonstrationer av dessa fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Tre demos planeras inom ramen för projektet: automatiserad bussdepå, automatiserat busstransportsystem och automatiserat BRT (Bus Rapid Transit)-system. Dessa demos kommer att bygga på och illustrera resultatet från forskning och utvecklingsarbetpaketen: optimering och samordning av flotta, simulering av kollektivtransport och stradstrafik, BRT-platoon koordinering och avancerat externt HMI (Human Machine Interface).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juni 2020

Diarienummer 2016-02554

Statistik för sidan