Invisense - revolutionerande fuktmätning för bygg- och fastighetsbranschen

Diarienummer 2014-04826
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att få fram en fuktsensoretikett som har en stabil prestanda och som kan produceras i stora volymer. Målet var också att att kunna testa och verifiera fuktsensoretiketterna hos SP och även genomföra pilotinstallationer. Dock så var utmaningarna att få fram en stabil fuktsensoretikett stora och projektet fick därav till stor del fokusera att utveckla en fungerande etikett som kan volymproduceras då det är grunden för hela affären. Projektet har lyckats ta fram en sådan etikett och företaget planerar nu att gå vidare med tester och pilotinstallationer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att Invisense nu har tagit fram en fuktsensoretikett som kan produceras med en förbättrad produktionsmetod jämfört med när projektet startade. Den fuktsensoretikett som har kommit fram tack vare Vinnovas finansiering är en stabil etikett som kan produceras med färre trycksteg och bättre repterbarhet jämfört med tidigare. Resultatet av projektet är att entreprenörerna nu har en fuktsensoretikett i Invisense som de vill bygga vidare på och ta ut på marknaden med en affärsmodell som har starkt påverkan av den fördjupade behovsanlays som gjorts i projektet.

Upplägg och genomförande

Invisense har valt att lägga ut den tekniska utvecklingen av fuktsensoretiketten på forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Entreprenörerna i Invisense har genomfört en fördjupad analys av kundbehoven av fuktsensorn. Acreo har genomfört utvecklingen av fuktsensoretiketten genom att testa 4 olika sätt att designa och tillverka fuktsensorn med elektrolyt som sensormaterial. två olika sätt att tillverka fuktsensorn utan elektrolyt som sensormaterial har prövats. All utveckling har skett stegvis med nogrann utvärdering mellan varje steg och avstämning med entreprenörerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.