Invasiv syrgassensor för kritiskt sjuka

Diarienummer 2014-01850
Koordinator NEOSENSE TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 vår

Syfte och mål

Syftet med projektet var att uppnå tydlig verifiering med avseende på projektets kliniska nytta, dess marknadspotential, och teknisk funktionalitet. Vi har under projektet nått dessa mål förutom att vi inte fullt nått målet med avseende på den tekniska verifieringen.

Resultat och förväntade effekter

Den tekniska verifieringen har fortgått mycket bra under hela projektet, men några frågeställningar återstår att lösa. Effekten av den avslutade finansieringen från VFT2 innebär att vi arbetar vidare med dessa frågeställningar med annan finansiering. Vi bedömer att vi inom 1-3 månader har löst kvarvarande problem och är då redo att gå in i en mer formell produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Vi har till stor del använt oss av konsulter i verifieringsarbetet som rör frågeställningar kring marknad, sälj, och service. även utarbetandet av strategi för IPR och klinisk evaluering har genomförts av konsulter. De mer avancerade tekniska verifieringsarbetet har vi själva genomfört tillsammans med vår leverantör av katetrar.

Externa länkar

URL´en tar dig till Neosense Technologies hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.