Internationell Innovationspraktik - HumSam perspektiv

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med IIP var att få fördjupad kunskap och förståelse för samverkan mellan akademi och omgivande samhälle med koppling mot forskning inom HumSam. Målet var ökad kompetens och erfarenhet av nyttiggörande och samverkan. Både mål och syfte är väl uppfyllda. IIP har varit mycket värdefullt och utvecklande både för personerna som deltog och UUI respektive UUs verksamhet. Ett exempel är idén om samverkanscheckar som UUI har implementerat men som även implementerats mycket framgångsrikt vid Karlstad universitet och som också nu Mälardalens högskola tittar på.

Resultat och förväntade effekter

UoE ´KE Grants´ har översatts till samverkanscheckar vid UU och delats ut framgångsrikt, dessa har även spridits till Karlstad universitet. Besöket i York har genererat resultat i kontakt med nya forskare vid UU samt diskussion om en gemensam H2020 tillsammans med besöksnäringen i länderna. Effekter på sikt är ett fördjupat samarbete mellan UU och UoE genom att AIMday genomförs för första gången utanför Sverige i Edinburgh våren 2014. UUI är också på god väg att utveckla ett effektivare samverkansstöd inom HumSam utifrån lärdomarna från IIP, bla genom samarbete med Grants Office.

Upplägg och genomförande

Praktik genomfördes av Sara Jernberg vid UoE respektive Anna Grönberg vid UoY. UoE & UoY fokuserar på knowledge exchange (KE) i den bredare bemärkelsen (samverkan och kommersialisering) och har kommit långt i arbetet med HumSam. Vid UoE genomfördes praktiken under en månad i form av skuggning av personal för att lära mer om det dagliga arbetet samt lära dem om AIMday bl.a. Vid UoY genomfördes en kortare praktik i form av konkreta möten med universitetsledning, forskare och näringslivsrepresentanter med specifikt fokus på området besöksnäring. Se mer detaljer i vardera reserapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.