Internationell expansion av Charity Storm

Diarienummer 2013-03255
Koordinator CHARITY STORM AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förbereda företaget för en internationell expansion. Målet vara att få en tydlig bild vad det gäller konkurrens, momsfrågor, kundbehov, betallösningar och passande bolagskonstruktion.

Resultat och förväntade effekter

Charity Storm är idag bättre förberett för en internationell expansion. Parallellt med projektet har företaget även utvecklats i Sverige och har breddat såväl produktutbud som sitt kundfokusområde. Detta spelar väl med den tänkta internationella expansionen.

Upplägg och genomförande

Charity Storm har jobbat med såväl svenska som utländska resurser samt själv rest till respektive marknad för att undersöka de olika frågeställningarna närmare. Företaget har idag kontakter lokalt som är ovärderliga inför kommande expansion.

Externa länkar

http://charitystorm.org

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.