Interferenshantering i heterogena mobilnät

Diarienummer 2013-05604
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte och sina mål, såsom sammanfattats ovan. Dessa projektmedel möjliggjorde att vi kunde konsolidera och göra ytterligare progress inom Matwab-samarbetet genom inrättandet av en postdoc-tjänst, och under tiden har medel tillkommit så att vi även kunde utlysa och tillsätta doktorandtjänsten.

Resultat och förväntade effekter

Vi har bidragit med vår forskning inom området interferenskoordinering av täta och heterogena nät till CHASE-Matwab och EU FP7 METIS, och flera av våra bidrag är del av det preliminära METIS systemkonceptet. Forskningen inom området har genererat mer än 60 vetenskapliga artiklar och konferensbidrag inom IEEE (accepterade, under review samt inskickade) sedan början av 2013. Flera journal-artiklar är producerade under projektets löptid och under granskning respektive förberedelse för inskick. Två doktorander och en post-doc inom Matwab är nu anställda på Ericsson.

Upplägg och genomförande

Detta projekt syftade till att stödja en doktorand inom området interferens-kontroll i heterogena access-nätverk med returtrafiknätets begräsningar i åtanke. En sådan doktorand har rekryterats, det blev den duktiga ett-årsexamensarbetaren. Under väntan på att han blev klar och kunde anställas har medlen använts för lön till post-doc samt senior-tid. Doktoranden är länkad till samarbetet inom CHASE-MATWAB-projekt fas IV som just startats och stödjs av VINNOVA, i vilket Ericsson AB och Qamcom AB är samarbetspartners.

Externa länkar

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/MATWAB.aspx

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.