Interaktiv guide för medicintekniska kliniska studier

Diarienummer 2016-01499
Koordinator DEVICIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Plattformens syfte är att tillhandahålla skräddarsydd rådgivning under samtliga faser av en klinisk prövning. Då vi står inför omfattande regulatoriska förändringar som förväntas träda i kraft under Q2 2017, har behovet av regulatoriskrådgivning ökat ytterligare. Plattformens potential att uppnå sitt högt ställda syfte och mål har bekräftats av de intressenter som har fått ta del av plattformen under projektet. För att kunna verifiera att plattformen tillför tänkt värde till dess användare måste dock plattformen marknadslanseras.

Resultat och förväntade effekter

Då plattformens funktioner nu kan demonstreras har vi ett gott läge för fortsatt affärsutveckling. Vi kan dessutom referera till den feedback vi har fått från de intressenter som har fått tagit del av plattformen, inklusive användarens erfarenheter i det kliniska pilotprojektet. Vi har för närvarande ett sekretessavtal signerat med en USA baserad intressent samt fortsatt uppföljning av en andra intressent som vi presenterade projektidén för vid projektstart. Vår förhoppning är att någon av dessa skall fungera som en partner vid fortsatt arbete samt lansering av plattformen.

Upplägg och genomförande

Projektet har tagit fram en betaversion av plattformen och introducerat denna för ett antal intressenter. Utvecklingsarbetet har involverat en kombination av interna och externa resurser. Detta har varit avgörande för att få rätt kompetens och kunna arbeta parallellt med olika delar i projektet. Andra viktiga faktorer för att kunna genomföra projektet enligt tidsplan har varit att projektets nyckelpersoner (en intern och en extern konsult) har suttit i samma stad och kunnat mötas regelbundet, samt att de externa resurser projektet har varit beroende av har funnits tillgängliga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.