Interaktiv bildbehandling av Big Data i medicinsk diagnostik

Diarienummer 2013-03906
Koordinator SECTRA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 820 788 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång AO Innovative ICT 2013

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var ´Att ta fram ny kunskap för att uppnå banbrytande ökning av prestanda för storskalig bildanalys i medicinsk diagnostik´. Detta kunskapsmål har uppnåtts väl. De större vägvalen för tekniklösning har varit lyckade eftersom prototypen både visat prov på kraftfull analys och möjlighet till interaktion, en kunskap som inte fanns innan projektet startade. Preliminär validering hos slutanvändare har bekräftat potentialen för framtida nytta.

Resultat och förväntade effekter

Det huvudsakliga resultatet är den utvecklade prototypen, med vilken projektets lösningsidéer för storskalig bildanalys kunnat testas och befunnits hålla måttet. Den skapade kunskapen kommer t ex komma till industriell nytta då Sectra inlemmar den i kommande produktutveckling. Följdfinansiering för fortsatt förfining och validering har också beviljats. Bland övriga resultat bör nämnas akademiska produktion i form av publikationer och bidrag till två doktorsavhandlingar, samt en fördjupad problembeskrivning och en omvärldsanalys.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en tydlig struktur där en fördjupad problembeskrivning och en omvärldsanalys legat till grund för utvecklingsarbetet. Med denna goda grund har projektet inte behövt göra större riktningsförändringar. Upplägget hade också fokus på utvärdering av prototypen av slutanvändare (läkare). Detta gav både värdefull återkoppling i sig och gjorde att projektet inte fastnade i icke tillämpningsbara forskningsresultat. Samarbetet mellan parterna har byggt på att individer på båda sidor jobbat tätt ihop, vilket har upplevts som en förutsättning för måluppfyllelse.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.