Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intelligenta returlådor i livsmedelsbranschen

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 770 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Denna studie har tagit utgångspunkt i den transformering som Svenska Retursystem (SRS) gett sig in i, från att i huvudsak förse livsmedelsindustrin med plastpallar och backar till ett företag som integrerar sensorer i returemballaget och tillhandahåller tillhörande digitala tjänster baserat på Internet of Things - den intelligenta returlådan. Målet har varit att arbeta med de möjligheter och utmaningar som både SRS och aktörer från livsmedelsindustrin (producenter, grossister, logistikaktörer, återförsäljare) har identifierat med införandet av intelligenta returlådor.

Resultat och förväntade effekter

Intelligenta returlådor har i projektet visat sig ses som en stor potential i att bidra till minskat matsvinn, ökad logistisk effektivitet, säkerställd livsmedelskvalitet och som en grund för ett flertal nya tjänster. Förutom direkt operativa möjligheter såsom adaptiv avvikelsehantering (ex. larm vid felaktig temperatur), kan den stora mängd data generera ny kunskap inom olika områden. De mest intressanta områden är spårbarhet i realtid, tillförlitligare och trovärdigare temperaturmonitorering och effektivare processer, inte minst i överlämnandet mellan aktörer.

Upplägg och genomförande

Studiens genomförande har baserats på en explorativ ansatts i syfte att utforska värdeskapande möjligheter ett införande av en intelligent returlåda skulle kunna innebära. Två fallstudier har genomförts liksom två fälttester med involverade aktörer i projektet. Flertalet workshops, intervjuer, seminarier och en enkät har legat till grund för fallstudierna liksom litteraturstudier och diskussionen med internationella forskare. En film har producerats liksom både rapporter på svenska och engelska.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06153

Statistik för sidan