Intelligent energi, smarta processer, innovationer och testbäddar

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne, Malmö
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Att etablera en stark intressentgrupp som kan ansöka om projektmedel fas B i Utmaningsdriven innovation. Internationellt samarbete ska inledas. Fokus ska ligga på nya lösningar i korsningen mellan smart energi, IKT och smarta processer samt synergier däremellan. Nya finansieringslösningar är också viktigt. Projektet ska kopplas till Skånes satsning på hållbara attraktiva städer inom ramen för den nya internationella innovationsstrategin.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en etablerad grupp av aktörer inom Skånsk Triple Helix, med internationella partners, som som arbetar i slutfasen med att forma en ansökan till Utmaningsdriven innovation fas B. Några av de diskussioner som förts i gruppen bedöms även resultera i nya samverkansprojekt mellan aktörerna.

Upplägg och genomförande

En projektledningsgrupp bestående av Miljöstrategi AB, Synocus Oy samt Per Simonsson har arbetat kontinuerligt. Konsortiet har haft workshops/möten ca en gång per månad. Däremellan har olika aktörer träffats bilateralt. Projektledningen har haft möten separat med samtliga aktörer. För att säkra samverkan med den övergripande satsningen på hållbara attraktiva städer i Skåne har projektledning för detta område delvis samordnats med UDI-arbetet. Vi har deltagit i UDI-relaterade Vinnova-aktiviteter i Sverige och Finland.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02410

Statistik för sidan