Integrerad växling i rullstolshjulens nav

Diarienummer 2014-00248
Koordinator GEARWHEEL AB
Bidrag från Vinnova 1 946 865 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte var ´att genom FoU inom rullstols-drivsystem och patientbeteende utveckla en unik växlingslösning som kan nå marknadens samtliga modeller av rullstolar för användare med nedsatt muskelfunktion´. Efter avslutat projekt finns en unik CE-märkt produkt som består av fristående mekaniskt växlingsbara rullstolshjul som genom ett adaptersystem är tillämpbar på olika rullstolar på marknaden. Det skapar möjlighet att ta sig fram i miljöer som kan uppfattas som mer svårframkomliga.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en produkt som är bättre än vi kunde förutspå ur tekniskt, ekonomiskt och användar-perspektiv. Trots stora tekniska utmaningar där detaljer har stor påverkan på målgruppen finns idag en produkt som genom ett kraftigt tekniksprång är avsevärt bättre och mer användarvänlig, både för användare men också för de som tillverkar och hanterar montering och service.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit lyckat och en förutsättning för genomförandet. Vi har haft fyra huvuddelar: Koncept, slutlig teknikmodell, analys med användare och optimering. Trots svåra tekniska utmaningar och beslut har dialog med slutanvändare betytt mycket för produktens utformning av detaljer och tekniska lösningar. Genomförandet har hela tiden haft huvudsyftet i fokus och detta har varit oerhört betydelsefullt när olika tekniska lösningar vägts emot varandra.

Externa länkar

www.gearwheel.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.