Integrative Human Language Technology

Diarienummer 2011-01355
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 2 780 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målen är teoretiska och praktiska undersökningar av Millstream systems, som är ett generiskt matematiskt ramverk för modellering av naturliga språk. Den teoretiska delen innehåller matematiska undersökningar av Millstream systems. Den praktiska delen omfattar tillämpning av Millstream systems för maskinöversättning och Natural Language Processing.

Förväntade effekter och resultat

Syftet är att utveckla nya och avancerade metoder för modellering av naturligt språk, och att därigenom stödja tillämpningar såsom Natural Language Processing och maskinöversättning. Förhoppningen är att med Millstream systems skapa ett värdefullt verktyg för att formalisera och förstå naturligt språk och för att förbättra befintliga metoder för modellering av naturligt språk.

Planerat upplägg och genomförande

Tre internationella akademiska samarbetsparters kompletterar varandra när det gäller syfte och mål med projektet. Dessutom planeras ett industriellt samarbete för att identifiera relevanta forskningsfrågor. Regelbundna besök mellan akademiska och industriella partners kommer att stärka och fördjupa samarbetet inom projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.