Integrative Human Language Technology

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 2 780 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektet publicerades projektledaren i flera högkvalitativa peer-review-konferenser och tidskrifter tillsammans med kollegor i Sverige, Tyskland, Sydafrika, Kanada och Spanien. Hon utökade sin forskning inom robotik och hon expanderade sitt nationella och internationella nätverk till humaniora, konst, och robotik, samt även till industrin. År 2016 grundade hon ett företag för att kommersialisera sin forskning. Hon är medsökande och biträdande samordnare för H2020-projeket "Social Cognitive Robotics in the European Society".

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren etablerade sig som senior forskare med unik och excellent expertis som avspeglade hennes dubbla bakgrund inom beräkningslingvistik och formell språkteori. De positiva resultaten från projektet fortsätter, inklusive ett växande nationellt och internationellt nätverk för att utforska nya forskningsområden (dvs. robotik, konversationsgränssnitt). Detta kommer att ha stor och positiv inverkan på framtida forskningsfinansiering, industriellt samarbete, och framgångsrik kommersialisering av forskning.

Upplägg och genomförande

Projektet fokuserade på att stärka projektledarens ställning i forskarsamhället genom aktivt internationellt samarbete rörande publikationer, ansökningar, undervisning, forskahandledning och samarbete med industrin. Publikationer, medverkan i internationella forskningsprojekt, och initiering av ett start-up-företag visar att projektet inte bara var framgångsrikt ur forskningssynpunkt utan att det även öppnade upp möjligheten för projektledaren att bedriva entreprenörskap (något som inte var planerat i början av projektet).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.