Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integration av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar

Diarienummer
Koordinator Danderyds sjukhus AB - Ortopediska kliniken
Bidrag från Vinnova 1 223 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande syfte var att skapa kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvård. Under projektet har vi använt oss av en optimeringsmodell som tagits fram för att bättre planera och schemalägga operationer och personal. Vi har i projektet gjort anpassningar av modellen och efter workshops samt tester i verksamheten kunnat anpassa den bättre efter Danderyds behov samt att verktyget har anpassats för att kunna kopplas samman med befintliga system. Vi har ännu inte kunnat verifiera nya arbetsprocesser då fördröjningar i projektet uppstått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har genom arbete enligt ny modell och processer kunnat verifiera förkortning av bytestider med 11% samt 7% effektivare operationssalsutnyttjande. Personal har kunnat komma hem 1 timme och 10 minuter tidigare, blandat mellan personal. Läkarna har ej fått kortare arbetstid. Anpassningar av tjänst för optimering har kunnat anpassats mot Orbit operationplaneringssystem.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Olof Sköldenberg och anpassningar till GDPR med tillhörande avtal har genomförts. Tjänsten har utvecklat ett API för integration mot andra verktyg samt ett eget grafiskt interface då integration genom SLL tagit längre tid än väntat. Modellen är anpassad mot Orbit Integration Service processer för att säkra GDPR har upprättats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2017

Diarienummer 2017-05364

Statistik för sidan