Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar 2.0

Diarienummer 2018-02373
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Syfte och mål

I detta projekt tillämpas ICME och CALPHAD som arbetssätt avseende superlegeringar och fenomenen homogenisering, förgrovning av härdande fas (gammaprim) och interdiffusion i beläggningar. Dessa fenomen kommer att korreleras och modelleras mot materialegenskaper som hållfasthet och korrosionsmotstånd. Arbetet med ICME och relationer process-struktur-egenskaper-prestanda kommer att presenteras i form av två demonstratorer som representerar de tekniska frågeställningarna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar främst till agendamålet #3 Öka materialutvecklingstakten genom en integrerad metodik för att optimera prestanda hos superlegeringar. Det kommer att öka kunskapen om hur materialegenskaper kan optimeras samt förbättra förståelsen för spridning i materialegenskaper samt för hur egenskaper påverkas under drift beroende av tid, temperatur och miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av en kommitté med representanter från de deltagande projektparterna och med rapportering till en styrgrupp från Jernkontoret. Regelbundna möten, hos någon av deltagarna och via telefon/Skype, är planerade för ett effektivt genomförande. Resultat och rapporter från de deltagande företagen kommer att användas i viss utsträckning för att säkerställa att projektet kan genomförs inom de gränser som budget och tid sätter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.