Integrated Computational Materials Engineering (ICME) för superlegeringar 2.0

Diarienummer 2018-02373
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt