inStudy - en digital studiemiljö för studenter

Diarienummer 2015-05222
Koordinator INSTUDY SVERIGE AB - InStudy
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla inStudys koncept kring en digital studiemiljö till en teknisk nivå redo att användas av studenter och de som tillhandahåller studiematerial, vilket under projekt tiden har genomförts. I tjänsten finns nu den grundläggande studiestödjande funktionalitet som har efterfrågats av marknaden. Distributionen av materialet bygger på formatet epub3 som möjliggör nya moderna pedagogiska studiematerial och metoder för distribution.

Resultat och förväntade effekter

Tjänsten förenklar access och distribution av studiematerial av alla slag och förväntas framåt kunna bli en viktig del i många olika moderna studiesammanhang. Studenter på grund- och högskola har behov av lättillgängligt material och studiestödjande funktionalitet. Tillgänglighet via pc och mobil motsvarar studenternas förväntan på mobilitet och ständig tillgång till content. För utbildningsledare som upplever att hantering av studiematerial är resurskrävande erbjuder tjänsten en effektiv lösning med smidig accesskontroll och distribution.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som planerat med en kombination av företagets grundare och inhyrda resurser. Kontakten med marknaden har säkerställts genom nära samarbete med studenter, högskola och förlag, vilka alla påverkat tjänstens utformning och funktionalitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.