Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Instrument SMF, Teknikworkshoppar 2018-2019 del 2

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Instrumentet Små och medelstora företag (SMF) är att öka mindre och medelstora tillverkningsföretags konkurrenskraft genom att paketera och sprida resultat från Produktion2030s FoI-projekt till dem. Ett syfte är också att öka forskares kunskap om SMFs utmaningar. Detta delprojekt fokuserar på spridning genom TeknikWorkshoppar (TWS), med målet att genomföra 10 TWS under perioden, utöver de redan planerade 30 inom ett annat delprojekt, då intresset att genomföra TWS visat sig stort i IUC-nätverket. Denna målsättning har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

11 TWS har genomförts hos 10 IUCer över hela landet, vilket visar att konceptet möter företagen där de finns. 73 olika företag har medverkat, med 145 st företagsrepresentanter. I den utvärdering som gjorts efter genomförd TWS säger de flesta svarande att TWS har gett dem nya kunskaper och att kontakten med forskare i hög grad har svarat upp mot deltagarnas förväntningar. Många har också möjlighet att nyttja kunskaperna de fått i sina verksamheter, dock inte alla. Innehåll och genomförande av själva TWS får i svaren i huvudsak positiv eller mycket positiv kritik.

Upplägg och genomförande

I TWS möts forskare från ett av FoI-projekten och företag under en dag. De innehåller kunskapstillförsel, dialog och gruppdiskussioner och arrangeras av IUC-nätverket. RISE IVF tillsammans med IUC Sverige koordinerar. Utifrån information om 15 FoI-projekt som bedömts passa för TWS fick IUC:erna välja TWS-teman. En grovplanering för hela projektperioden med en nationell fördelning gjordes och sedan har detaljplanering och genomförande pågått. Inbjudan till TWS läggs upp på Produktion 2030:s hemsida och sprids via IUCerna. Upplägget bedöms fungera väl.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2018

Diarienummer 2018-03971

Statistik för sidan