Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

inSIGHT

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 782 703 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

InSIGHT ska utveckla och testa en lösning för hälsokontroll för kallvalsning som kombinerar visualisering och artificiell intelligens för att kunna ge tidiga varningar vid uppkomna problem och föreslå åtgärder. Målet var att utveckla, testa och validera use cases för att bättre förstå valsningsprocessen och snabbare kunna identifiera och lösa uppkomna problem. Dataanalys visade inte på tydliga samband och processen kunde inte beskrivas med hjälp av algoritmer. Förmodligen beror det på att systemet runt stressometern är mer komplext än vad tillgänglig data kunde beskriva.

Resultat och förväntade effekter

Det önskade resultatet var att möjliggöra digital interaktion mellan leverantör och kund via fjärrsupport vilket skulle minskat behovet av resor och minskat produktionsstopp. Detta skulle stärkt digitaliseringen värdekedjan genom nya tjänster och ökad produktkvalitet. Målet med projektet var att utveckla, testa och validera användningsfall och skapa en hälsokontroll för valsverket. Eftersom dataanalysen misslyckades kunde inga ML/AI-algoritmer utvecklas. Utan algoritmer var det ingen idé att fortsätta arbeta med hälsokontrolllösningen, utan att ändra projektmålen.

Upplägg och genomförande

Projektledning: Under projektet har månadsvisa projekt- och styrgruppsmöten hållits. User Experience: Kick-off och besök på site har genomförts och intervjuer med personal har gjorts för att förstå vilka krav som ställs. Data collection and preparation: Data har samlats in från ett av Gränges valsverk i Finspång och data har förberetts och analyserats. Förväntade samband och beskrivning av fel har inte kunnat hittas varför efterföljande steg inte har kunnat genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2022

Diarienummer 2019-02529

Statistik för sidan