InSight & EnLIGHT - ekosystem för offentliga beslut

Diarienummer 2018-02500
Koordinator PREFERENCE CONSULTING AND DEVELOPMENT (IN SCANDINAVIA) AB
Bidrag från Vinnova 4 119 350 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Städer i Europa

Syfte och mål

Att möjliggöra en informerad och transparent process för olika intressenter genom att skapa ett digitaliserat och användarvänligt arbetsflöde baserat på en utveckling och anpassning av verktyg för marknadsundersökningar och analytiska beslutsstödsmodeller. En skalbar och kostnadseffektiv lösning som tidigt och proaktivt möjliggör medborgarmedverkan i beslutsprocessen, tydliggörande av avnämarintressen och tillhandahållande av verktyg för att fatta rationellt grundade beslut i komplexa frågor.

Förväntade effekter och resultat

Att integrera och anpassa befintliga marknadsundersökningar och analysmetoder och verktyg för att: 1) Nå ut till informanter på ett attraktivt och skalbart sätt 2) Samla och samla insikter tillsammans med underliggande värderingar och övertygelser från intressenter, intressegrupper och experter. 3) Utvärdera åtgärder eller planer med fokus på hur olika intressenter påverkas och hur föreslagna åtgärder ger ett ökat värde. 4) Tillåta intressenterna att öppet se och förstå hela processen från undersökning till resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet syftar till att anpassa en befintlig och omfattande marknadsundersökningsmetod kallad "Associeringshjulet" från Allies AB med ett ”Multi-Stakeholder-Multi-Criteria”-analysbibliotek från Preference AB för forskningsintensiva beslutsanalysprojekt. Avsikten är att skapa en offentlig verktygsstödd beslutsprocess genom att integrera en kommersiellt beprövad och skalbar undersökningsmetodik med ett akademiskt beprövat analysbibliotek avsett för komplexa beslut med flera intressenter och många kriterier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.