InSight & EnLIGHT - ekosystem för offentliga beslut

Diarienummer 2018-02500
Koordinator PREFERENCE CONSULTING AND DEVELOPMENT (IN SCANDINAVIA) AB
Bidrag från Vinnova 4 119 350 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2021
Status Beslutat
Utlysning Städer i Europa