INPROASIT -Integrerad process, automation, styr och process-IT design

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 385 186 kronor
Projektets löptid november 2015 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Syfte och mål

Projektet har som planerat samlat personer med kompetens och erfarenhet inom processteknisk design, instrumentering, automationsdesign och industriell IT-design från olika processindustriella branscher och dess leverantörer för att skapa ett bredare grepp kring hur designarbetet kan förbättras.

Resultat och förväntade effekter

Workshopresultat sammanställdes för workshopdeltagarna och projektet har resulterat i skriften ´Goda råd för integrerad design inom processindustri´ som ger praktiska råd för design, samt skriften ´Kompetens-, utbildnings- och forskningsbehov för framtida god design inom processindustrin´ som visar och föreslår insatser för att förbättra projektområdet.

Upplägg och genomförande

Uppstartsmöte via telefon/video, med frågor till partners om design. Workshop 1 i Göteborg var uppskattad och bredden på deltagare gjorde att vi fick ett bra underlag för vidare analys och sammanställning. Rapportutkastet togs fram och skickades ut för remiss till alla projektpartners. Workshop 2 hölls i Stockholm, Göteborg samt via Lync. Där diskuterades rapporten. Synpunkter från workshop 2 arbetades in i rapporten innan remiss. Vi beslutade då att dela upp slutrapporten i två delar; en del med fokus på Goda råd och en del som behandlar kompetens och forskningsbehov.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03942

Statistik för sidan