Innovativt Interaktivt Väder

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har testat innovation med hjälp av´lead-user´ metoden på vädertjänster. Vi använde testpersoner från ett tidigare projekt inom Vinnovas program e-tjänster. Emellertid gjorde möjligheten att tillgodogöra oss ny kunskap inom lead-user metodiken att vi kunde bredda horisonten och söka nya grupper av spetsanvändare. Projektets ena bidrag består av metodutveckling: en matris av tjänstens attribut (funktionalitet, variabler), vilka matchas mot spetsanvändare. Resultatet av projektet består av prototyper som utgör komponenter för en tjänst för transportmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

Själva resultatet av detta projekt består av prototyper, delar av en större tjänst för Trafikverket och andra användare på transportmarknaden. Den kan även modifieras och anpassas till andra marknader (ex. energi). Vi har ett tydligt mål att kommersialisera. Under arbetet har vi använt erfarenheter och synergier med ett VinnVerifiering projektet ´Shareweather´ som kommer att kunna ta vid där detta projekt slutar och föra ut resultaten och tjänsten på marknaden. En viktig erfarenhet var att hålla fyra workshops/fokusgrupper med olika användare istället för en.

Upplägg och genomförande

Vi introducerar viss modifiering av lead-user metoden, utifrån erfarenheter förvärvade under projektets första fas. Vi använde, som planerat, testpersoner ur ett tidigare projekt, där inledningsvis 10% identifierades som potentiella spetsanvändare. Därutöver tillkom dock flera nya grupper efter analys och metodutveckling. Innovationen skedde i fyra fokusgrupper/workshops med olika spetsanvändare istället för en workshop, vilket gav en del intressanta resultat. Intervjuerna i inledningsfasen utgjorde grund för filtrering av användare och framtagande av baskoncept.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.