Innovativt bedömningsstöd inom hälso- och sjukvård

Diarienummer 2013-04010
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Medicinsk Teknik Östergötland
Bidrag från Vinnova 249 024 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ursprungligt syfte var att hitta förslag på innovativa lösningar för trafikmedicinska bedömningar och därmed öka kvalitén på den data som ligger till grund för de medicinska besluten. Tävlingen har resulterat i ett innovativt förslag som om den implementeras kommer ge förbättrad kvalité.

Resultat och förväntade effekter

Laget har klargjort att de är beredda att ta bidraget vidare till färdig produkt efter tävlingens avslutande. På grund av att endast ett lag tävlar så har vi inte fått in ytterligare goda förslag som skulle kunna skapat konkurrens eller synergier. Förutom tävlande laget så har flera organisationer som varit på våra informationsmöten uttryck intresse för innovationstävlingar angående områden inom hälso- och sjukvård så intresset har helt klart ökat. Landstinget har också lärt sig mycket om utmaningen att anordna en innovationstävling som vi kan ta med oss för kommande engagemang,

Upplägg och genomförande

Från början hade vi ambitionen till en mer omfattande tävling med flera delmoment för att vaska fram den bästa lösningen. Tanken var att komma ganska nära en färdig produkt i sista steget. Då det tog mycket längre tid än förväntat att hitta tävlande så fick vi gå ner i ambitionsnivå och tävlingen gjordes i två steg där sista steget endast är en enklare demonstrator. För att nå ut hade vi behövt mycket mer resurser till marknadsföring. Inte desto mindre så är det tävlande laget mycket nöjd med samarbetet och den kompetenshöjning som företaget fått.

Externa länkar

tävlingens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.