Innovative Materials Networking Conference 2014

Diarienummer 2014-04105
Koordinator NANOLOGICA AB (PUBL) - Nanologica AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015