Innovative electronic nose for on-premises grain quality testing

Diarienummer 2018-00115
Koordinator C-SENSE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Att utveckla en affärsplan för kommersialiseringen av näsan som är en enhet för att identifiera, jämföra och kvantifiera kemikaliska föreningar som finns i lukt / dofter.

Förväntade effekter och resultat

Att bättre förstå marknadsbehovet och anpassa näsa tekniskt och kommersiellt efter kundernas behov samt att skapa en konkurrenskraftig och långsikt affärsplan.

Planerat upplägg och genomförande

Teknisk utvärdering genom discussion och samarbete med bransch ledande företag inom elektronik, mekanik, sensor tillverkning och mjukvara experter. Sedan tar vi fram underlag för vidareutveckling och design av näsan och begär in offerter från olika företag där vi kan se kostnad och leverans tiden. Dessa kostnader och andra kalkyler går in som underlag för utvecklingen av affärsplanen. Genom diskussion och rekommendationer från KTH Innovation försöker vi hitta lämpligt företag som kan hjälpas oss och utveckla affärsplanen.

Externa länkar

Företagets webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.