Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre

Diarienummer
Koordinator KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG
Bidrag från Vinnova 153 300 kronor
Projektets löptid september 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Identifiera olika intressenter inom Måltidstjänsten. Implementera projekttankarna inom Inköp Gävleborg och därigenom få en uppfattning i vilka kommuner det finns störst potential att utveckla de pilotprojekt som kommande projekt avser bedriva. Samla kunskap om vad som finns gjort inom området Måltidstjänsten för äldre Väcka intresse hos de olika intressenterna Förankrar projektets syfte, värde och idé hos ägarrepresentanter och Regionstyrelsen. Skapa förutsättningar för ett samarbete med andra regioner i Sverige men även inom Norden. En färdig ansökan till Vinnova

Resultat och förväntade effekter

En färdig ansökan till Vinnova och Region Gävleborg beträffande möjligheter att skapa Innovativa upphandlingsmodeller inom den offentliga upphandlingen mat och måltider för äldre. Förankring projektets syfte, värde och idé hos Regionstyrelsen. Väckt intresse hos de olika intressenterna inom Måltidstjänsten för äldre att vilja delta i projektet. Förutsättningar för ett samarbete med andra regioner i Sverige men även inom Norden. Samlad kunskap om vad som finns gjort inom området Måltidstjänsten för äldre utifrån ett holistiskt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Ett kvalitativt arbetssätt där fysiska möten med olika aktörer varit prioriterade. Intervjuer, dialoger och ingående diskussioner har varit de huvudsakliga insamlingsmetoderna. En översyn av vad som redan är gjort och finns beskrivet inom området. Utarbetande av ett informationsmaterial fram som presenterades vid de genomförda mötena. De frågeställningar och synpunkter som framkom vid dessa möten lades till vid informationen till nästa möte, vilket ledde till ett levande informationsmaterial med möjlighet till interaktion från mötesdeltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.