Innovativ Upphandling X

Diarienummer 2012-00113
Koordinator KOMMUNALFÖRBUNDET INKÖP GÄVLEBORG
Bidrag från Vinnova 13 773 970 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En modell för att möjliggöra innovativ upphandling av samhällsutmaningar är framtagen. Modellen bygger på det verkliga behovet och helhet och gör att upphandlingen tillfredsställer behov, genererar tillväxt ger ett högre utfall för gemensamma medel holistiskt sett. En förkommersiell upphandling av en måltidstjänst med mervärde är genomförd. En plattform för innovation och utveckling i Regionen med nationell koppling är framtagen. Projektet har stor påverkan på 2016 års livsmedelsupphandling

Resultat och förväntade effekter

Projektmålen är uppfyllda. Utfallet blev högre än förväntat. Resultaten från ett arbetssätt med helhetsperspektiv ger effekter på flera olika plan, parallellt. Projektet har ökat kunskapen om äldres måltidssituation i Gävleborgs län och upphandling som verktyg för samhällsutveckling. Projektet har genererat landsbygdsutveckling. Projektet har genererat tillväxt. En förkommersiell upphandling av en offentlig tjänst är i dag genomförd och testas i skarp läge. Projektet har påverkat offentliga system och budgetarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i Gävleborg, där 4 pilotkommuner med olika fokus har varit arenor för kunskapsinsamling och test. Olika fokus har gett en helhet. Vetenskapligt upplägg med framförallt kvalitativa metod. Metoden har genrerat landsbygdsutveckling. Den slutliga förkommersiella upphandlingen genomförs i Söderhamns kommun. Upphandling är ett bra verktyg för att arbeta med samhällsutmaningar då det sätter fokus på de ekonomiska incitamenten. Hållbar förändring kräver ett helhetsperspektiv, katalysator, uthålligt arbetssätt och ansvar.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.