Innovativ Programvara Nätverk Konferens- Resebidrag EUREKA - Eurostars 2013, Winterthur 21/2

Diarienummer 2013-00708
Koordinator WSP Sverige AB - WSP Analys & Strategi
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - maj 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013