Innovativ mini renrum plattform för cGMP radio ligand produktion testas i multicenter studie i tjo cktarmscancer.

Diarienummer
Koordinator BENCAR AB
Bidrag från Vinnova 105 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Externa länkar