Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsveckan med Vinnova/FINEP i Rio den 4/10

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 23 480 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att en person deltar under svensk-brasilianska innovovationsseminariet, organiserat av Vinnova, FINEP och Svenska ambassaden i Brasilien på FINEPs huvudkontor i Rio de Janeiro, Brasilien. Målet var även att presentera resultat från projekt inom Vinnovas Program ICE Brasilien.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var deltagande och presentation av resultat och därmed enligt förväntan.

Upplägg och genomförande

Projektet innebar planering, genomförande av resan. Förberedelser och genomförande av presentation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017

Diarienummer 2017-04433

Statistik för sidan