Innovationsupphandling av röstöversättning vid Södertälje Sjukhus

Diarienummer 2013-05517
Koordinator Danderyds sjukhus AB - SLL Innovation
Bidrag från Vinnova 75 403 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppfyllt syftet såtillvida att vi har analyserat behovet på djupet hos vårdpersonal och patienter och fått fram mycket användbar information. Vi vet vilka språk det gäller. Vi har försökt stämma av med andra sjukhus hur de arbetar, t ex. Region Skåne (primärt telefon och test med videotolkar). Vi har talat med forskare på området på KTH, Chalmers och Göteborgs Universitet och fått deras erfarenheter och åsikter. Vi har inte arbetat med processen för innovationsupphandling i detalj då vår analys pekade på att upphandling av röstöversättningsapparat inte är en trolig väg framåt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har erhållit bra information från vår behovs- och marknadsanalys och anser att vi har en förståelse för situationen idag och hur möjligheterna ser ut för att tillfredsställa behovet. Behovet har sett lite annorlunda ut jämfört med hypotesen. Personalen har behovet av översättningshjälp, men har även utmaningar pga kulturella skillnader och att patientgruppen ibland har svårt att definiera vad det är de lider av. Patienterna vill främst ha hjälp av anhöriga. Vi har bra underlag för att utvärdera och rekommendera nästa steg.

Upplägg och genomförande

Största fokuset har varit på att undersöka behovet på sjukhuset för översättning bland vårdpersonal och patienter. Ett stort antal intervjuer har genomförts och vi har även skuggat vårdpersonal på akuten. Vi har undersökt vilka potentiella utvecklare/leverantörer av produkten som finns, studerat befintlig teknik och forskning inom området bland annat genom kontakter med KTH, Chalmers och Göteborgs Universitet, gjort en omvärldsbevakning av vilken typ av liknande metoder/utrustning som finns framtagen samt kontaktat andra sjukhus, fra Region Skåne och initiativen inom 1177.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.