Innovationstorg, Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Diarienummer 2016-02752
Koordinator KISTAMÄSSAN AB
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - januari 2017
Status Pågående

Externa länkar

Hemsida