Innovationstorg, Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Diarienummer 2015-04788
Koordinator KISTAMÄSSAN AB
Bidrag från Vinnova 81 500 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.mvte.se/Massa/Innovationstorg