Innovationstävling för en giftfri (för)skolemiljö

Diarienummer 2013-03242
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 259 183 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Malmö stad sökte pengar från Vinnova för att ta fram underlag till en innovationstävling vars syfte ska bidra till sluteffekten en giftfri (för)skolemiljö. Målen har uppfyllts genom att problem/behov identifierats i barns utemiljö; utveckling av hälsosamma och inspirerande utemiljöer för barn och unga: ´Framtidens hållbara skolgårdar´. En projektansökan om finansiering för genomförande av tävlingen har lämnats in.

Resultat och förväntade effekter

Inblandade tjänstemän i projektet och nyckelpersoner i Malmö stad har fått ökad kunskap om vad en lowtoxförskola innebär, och vad innovationstävlingar är. Samtliga leveranser är framtagna: en marknadsanalys, en kravspecifikation relaterad till problem och behov och idéunderlag till priser. Dessa har sammanställts i projektansökan om bidrag till genomförande av innovationstävlingen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av styr- och projektgrupp bestående av representanter från fyra berörda förvaltningar i Malmö stad. Många idéer framfördes, bearbetades och förkastades innan projektet bytte inriktning från själva byggnaden till utemiljön. Detta gjorde att projektet fick förlängas avsevärt. Ett annorlunda upplägg och genomförande kan ha varit mer effektivt, men vissa processer behöver helt enkelt tid, särskilt när det handlar om ett komplext ämnesområde där det i viss mån fortfarande saknas underlag för beslutsfattare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.