Innovationsskapande inom läkemedelsindustrin för bättre hälsa

Diarienummer 2018-00770
Koordinator Karolinska Institutet - Swedish Medical Nanoscience Center
Bidrag från Vinnova 299 473 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Övergången till biologiska läkemedel ställer farmaindustrin inför stora utmaningar. I detta projekt skall vi identifiera kritiska punkter i nuvarande kvalitetsstyrningsprocesser i biopharmaceutiska produktionsanläggningar. Möjliga lösningar skall tas fram genom samverkan mellan Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska Institutet och Getinge Life Science. Konkurrerande teknologier, affärsmässiga hinder, finansieringsbehov / källor, och kompetenskrav i projektgruppen skall analyseras. Dessutom skall handlingsplaner och arbetspaket utformas.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt är utformat för att överbrygga grundforskning och applikationsdriven forskning. Detta görs genom att ta fram arbetsplaner som inkluderar forskningsverksamhet i relation till Technology Readiness Level (TRL), och NABC. Målet är att projektet skall leda till a) uppstart av minst ett korttidsprojekt som skall genererar ett tekniskt "proof of concept", samt b) ett långsiktigt projekt för framtagande av en prototyp för reglering av kvalitetsstyrningsprocesser i produktionsanläggningarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet skall genomföras under en tolvmånadersperiod. Dr Choong, forskare på Swedish Medical Nanoscience Center vid Karolinska Institutet, skall arbeta ca 25 % tillsammans med Getinge Life Science. Getinge Life Science kommer att bistå med områdeskompetenta personers engagemang, tillgång till faciliteter, nyttjande av databaser, genomförande av marknadsanalyser och liknande aktiviteter. Projekt 1 skall pågå från maj till december 2018, och projekt 2 från januari till april 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.