Innovationsmiljöer för hållbarhet - pilotsatsning 2013-2014 Livsmedelsakademin

Diarienummer 2013-05447
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Skånes Livsmedelsakademi
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Livsmedelsakademins mål var att genomföra en analys av uthållighetsfaktorer som kan mätas eller uppskattas på annat sätt, samt en analys av hur dessa är relaterade till väsentliga processer för innovation och förnyelse. Förutom utvärderingsdelen i projektet, skall också utvecklas en modell för hur uthållighetsarbetet kan arbetas in i Livsmedelsakademins vision, målsättning, affärsidé och strategi. Modellen är utvecklad. Den är intressant och användbar. Nu arbetar vi med införandet av modellen i alla delar av Livsmedelsakademins verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är att Livsmedelsakademin har fått analysmodeller och arbetsprocesser för inkluderande av hållbarhet i hela verksamheten. Hållbarhet är ett starkt konsumentkrav i utveckling av mat, dryck och måltider. Vår förväntan är ett arbetsmodellen för hållbarhet skall bli ett verksamt instrument i arbetet för att öka transparensen i förädlingskedjan och dialogen mellan förädlingskedjans olika led.

Upplägg och genomförande

Skäl för denna satsning är att förutsättningarna för att skapa konkurrenskraft och mervärden har förändrats. I den nya situationen måste produktutveckling ske i hög grad på konsumentens villkor. Som ett resultat härav kommer kraven att öka avseende primärproduktionens förmåga att utveckla och producera naturliga, högkvalitativa och miljövänliga produkter som svarar mot kvalificerade konsumentkrav. konsumentkrav. En konsekvens av detta är att hållbarhet i produktion och konsumtion av livsmedel, mat och måltider är nödvändiga för konkurrenskraften.

Externa länkar

Livsmedelsakademins hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.