Innovationskraft BTH

Diarienummer 2011-03334
Koordinator Blekinge tekniska högskola - BTH Innovation
Bidrag från Vinnova 809 492 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att avdramatisera och inspirera till innovation, vilket vi följt upp med spontana kommentarer ifrån deltagare, och fått övervägande positiva svar. Målet var att möta minst 150 studenter, varav projektlistan består utav 223 namn ifrån olika studentgrupper och en relativt jämn fördelning mellan killar och tjejer. Ett annat mål var att ha 5 idéer att jobba vidare med i olika projektkonstellationer, och där har vi och har haft 10 idéer som tagit steg vidare, och 8 av dem är fortfarande aktuella.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter var att få lyfta diskussionen kring innovation, och att få en relation till de studenter som är intresserade av att jobba vidare med något nytt. Vi tror att detta ska ge möjlighet till fler att våga bolla sina idéer coh en större tillit till vår verksamhet, och till sin egen innovativa förmåga. Ca 20 studenter sitter i våra lokaler idag med 8 olika projekt de bedriver. Detta skapar nyfikenhet hos andra, vilket vi tror är grunden för att bygga vidare kring innovationsbegreppet.

Upplägg och genomförande

Upplägget vi gjorde med tre seminarier i en trygg miljö med ordinarie klasskamrater eller kompisar, och sedan möjligheten att träffa andra efter att ha skapat sig en trygghet i begreppen, ser vi som framgångsrikt. Innovation är inte ett begrepp som alla känner sig bekväma med, men som med lite jobb kan skapa så mycket kreativitet och nytänkande inom olika områden. Vi kommer jobba vidare med detta arbetssätt i befintlig verksamhet, med möjligheten att komma bort ifrån ordinarie strukturer och vardag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.