Innovationsfabrik Småland - Startfas

Diarienummer 2013-04900
Koordinator GISLAVED NÄRINGSLIV AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 436 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektets startfas var att genomföra ett 48H Race to Innovation för att skapa en innovationsplattform för Gnosjöregionens SME företag. 53 människor med olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter fram en samsyn på hur ett gemensamt utvecklingscenter skall generera innovationer i en underleverantörsberoende industriregion. Alla medverkande var positiva till arbetsprocessen som var fokuserad, energisk och effektiv. Grunderna lades till ett fortsatt arbete med att utforma struktur samt genomföra pilotprojekt Innovationsfabrik Småland.

Resultat och förväntade effekter

Arbetsmetoden 48H Race to Innovation kan överföras till modell i Innovationsfabrik Småland. Kraftsamlingen skapar ett värdefullt nätverk av resurser för projektets fortsatta utformning och genomförande. Akademins roll fortsätter i t.ex studentresurser Arbetsmall och struktur för Innovationsfabrik Småland. Ett lokalt kapitalbolag med bred ägarbild som finansierar SME företag Värden för kommunikation utåt. Varumärken in för varumärkesskydd. Domän och webbsida. Handlingsplan och tidsplan som skall bygga projektorganisation, kartlägga kompetens och behov.

Upplägg och genomförande

Ett 48H Innovation race skall effektivt skapa innovationer, en metod utvecklad av professor Kaj Mickos. Uppdraget nu var att bygga en innovationsplattform för Gnosjöregionen, Sveriges industrimotor. 53 deltagare delades upp i två kreativa grupper samt sakkunniga i ett backoffice som stängdes in i 48 timmar (näringsliv, akademi, politik, myndigheter, juridik). Samlad bred kompetens och tvärfunktionella team i en koncentrerad arbetsprocess gav dynamik och fokus samt ett användbart resultat. En uppskattad samverkansform av alla medverkande som nu är projektets ambassadörer.

Externa länkar

http://www.innovationsfabriken.com/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.