Innovationscheckar 2014 - Almi

Diarienummer 2014-02560
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 18 485 294 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Enkätresultat: Programmet ska: - stimulera utvecklingen av innovationer i små och medelstora företag (SMF) och samtidigt bidra till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättras: 8,0 av 10 - ge de SMF som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpa dem att med hjälp av extern kunskap och teknik förbättra deras konkurrenskraft: 8,9 av 10 - främja samverkan mellan SMF, universitet och högskolor, forskningsinstitut, inkubatorer, andra aktörer i innovationssystemet och privata konsulter, både nationellt och regionalt: 7,1 av 10

Resultat och förväntade effekter

Satsningen ska göra att: Fler innovationsprojekt startas, och som leder till att företagen förbättrar sin lönsamhet och partnerskap, affärsmodeller, etc. 7,8 av 10 Nya nätverk och samverkansformer uppstår som förbättrar innovationsverksamheten i företagen 6,3 av 10 Fler innovationer som skapar tillväxt 7,7 av 10 Förbättrad innovationsförmåga och innovationsledningskapacitet 6,9 av 10 Fler samarbeten mellan små och medelstora företag och externa leverantörer av kunskap och FoU 7,3 av 10 Förbättrat samspel mellan regionala och nationella initiativ inom området 6,5 av 10

Upplägg och genomförande

Många kanaler användes för att nå ut till SMF i hela landet. I de flesta fall hade SMF relativt tydlig projektidéer, och checken användes då till att starta projekt tidigare, eller att genomföra projekten snabbare samt med bättre kvalitet. Behovet av rådgivning under projekttiden varierade mycket. Fler kommentarer i bilaga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.