Innovation Race 2013

Diarienummer 2013-02361
Koordinator NÄTVERK F. ENTREPRENÖRER FR. ETNISKA MINORITETER
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte- Att genomföra ett 48 timmars innovationsrace för att utveckla nya innovativa mikrofinansprodukter och tjänster som är anpassade till specifika behov för 4 utvalda målgrupper; unga, kvinnor, äldre och invandrare som har svårt på den befintliga finansmarknaden att skaffa sig finansiering, starta och utveckla företag. Mål: minst fyra nya innovativa mikrofinansprodukter och tjänster Racet i stort sett gick enligt plan utom vissa problem (detalj i bilaga 4) Planeringen, upplägget och genomförandet fungerade väldigt bra och resulterade till 18 mikrofinansprodukter.

Resultat och förväntade effekter

Under Racet identifierades runt 80 problem eller problemområden, dessa bearbetades och vidareförädlades till 18 stycken projekt. Av de 18 redovisade projekten förväntas ett antal leda till förverkligande och verklig förändring av mikrofinansieringens produkter, villkor och organisation. Strategi för att påverka förändring i arbetssätten inom mikrofinans organisationer, investerare samt beslutsfattare har utvecklats .(se bilaga 2) Resultat ska presenteras under nästa EMN årskonferens i Lisbon 2014

Upplägg och genomförande

Innovation Race är en strukturerad och organiserad förändringsprocess vars mål är att åstadkomma verklig förändring. Upplägget har en tidsbegränsning som en viktig del av de grundläggande förutsättningarna för att åstadkomma önskat resultat. I detta fall 48 timmar. Upplägg:Research,Mobilisering,genomförandet (se bilaga 3) Genomförandet startade med föreläsningar och information om vad som skall hända samt övningar . Sedan tas ledningen över av processledarna som tillsammans med designers (se bilaga X) ser till att förväntade resultat uppnås inom utsatt tid.

Externa länkar

PDFs and videos are the outputs of this intense, well-organized and innovative brainstorming of the Innovation race. 48ahours Innovation Race took place during EMN conference in Stockholm This film will give you more insights. On line Hold-up for microfinance solutions; 48 ahour Race of the European microfinance network

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.