Innovation och resurseffektivitet inom stålbranschen genom ett integrerat ekosystemperspektiv

Diarienummer 2016-01999
Koordinator ENETJÄRN NATUR AKTIEBOLAG - Enetjärn Natur AB
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har lett till ökad kunskap och kunskapsspridning om ekosystemtjänster inom stålbranschen. Vidare så har projektet genom Outokumpus arbete visat hur ekosystemtjänster kan integreras i stålföretagens miljöledningssystem. Under arbetets gång har nya arbetssätt utforskats och projektet har visat att ett företags förhållningssätt till ekosystemtjänster kan leda till att minimera risker, förbättra förståelsen för omvärlden och viktiga intressenter, samt resultera i resurseffektiviseringar i verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

En önskad effekt har varit att få fler stålföretag att både vilja lära sig mer om ekosystemtjänster och inkludera ett ekosystemperspektiv i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Resultat visar på goda möjligheter att nå denna effekt. Att sprida den handbok som tagits fram är ett viktigt steg för att ytterligare förankra arbetet. Att flera stålföretag börjar få upp intresset för frågan är även en önskad effekt av att projektet kunnat visa upp konkreta exempel på varför ekosystemtjänster är relevanta för stålföretagen och hur man kan arbeta med ett ekosystemperspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan och med goda resultat för de olika delmomenten. I ett tidigt skede valdes att fokus för metodutveckling (delmoment 2) skulle vara att undersöka hur ekosystemtjänster och ESR-verktyget kan användas för att förbättra miljöledningsarbetet enligt ISO 14001. Resultat från projektet visar även att det är här stålföretagen framför allt ser potential att arbeta utifrån ett ekosystemperspektiv. Sker detta inom ramen för ISO 14001 blir ekosystemtjänster integrerade inom företaget istället för att det blir ett fristående sidoprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.