Innovation kopplad till skolans digitalisering

Diarienummer 2015-06716
Koordinator SCANEDU AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte: Att leverera strategi & kommunikation kopplat till pågående projekt inom skolinnovation. Syftet är också att bidra till ökad kunskap om de pågående projekten & skapa ökad förståelse för potentialen & utmaningarna inom svensk utbildningsinnovation & utbildningsteknologi. Mål: Kommunicera & sprida resultat från viktiga projekt inom skolinvovation, moderea seminarier och planera konferenser inom skolinnovation och skoldigitaliseringsområdet.

Förväntade effekter och resultat

Att bidra till ökad kunskap om pågående skolinnovationsprojekt, ökad förståelse för potentialen och utmaningarna inom svensk utbildningsinnovation och utbildningsteknologi. Att stimulera och inspirera skolan och andra aktörer att engagera sig inom utbildningsinnovation.

Planerat upplägg och genomförande

Kommunicera & sprida processer och resultat av innovationsprojekt, forskning, mm inom skolinnovation, främst via: Bloggen EdTechSweden (http://edtechswe.com) med ett inlägg varannan vecka. Twitter via kontot @EdTechSwe och hashtaggen #EdTechSwe Facebookgruppen VINNOVA framtidens skola (för de pågående & avslutade projekten)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.