Innovation in Mind 2011

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Spegla internationella innovationstrender, sätta fokus på praktiska innovationer och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya tankebanor och därmed öka förståelsen för innovationsprocessen och bidra till ett förbättrat innovationsklimat.

Resultat och förväntade effekter

I samband med Innovation in Mind deltog omkring 800 människor i innovations- och framtidsinriktade aktiviteter på och kring universitetsplatsen under c.a 30 timmar. Vi hade deltagare från 15 länder och samtliga världsdelar var representerade.Innovation in Mind lockade även internationella deltagare på hög politisk nivå, däribland Malaysias vice forsknings- och teknologiminister och höga företrädare för spanska Ministry of Education och Ministry of Science and Innovation och finska Department of Economic and Urban Development.

Upplägg och genomförande

ett 24 timmars engagemang baserat på ett samarrangemang mellan Lunds universitet, Region Skåne, Vinnova och Lunds kommun samt partners. en etablerad mötesplats som lockar en kvalificerad och inte minst viktigt blandad publik från forskning och utbildning, näringsliv och offentlig sektor. Efterhand har även de internationella inslagen ökat 2011 lockade vi deltagare från alla världens kontinenter. Det efterhand utvidgade konceptet med ett antal workshops, open forums och roundtables föll mycket väl ut.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.