Innovation in Mind 2010

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationer kräver möten mellan behov och kunskap, ofta i skärningspunkten mellan vitt skilda kunskapsområden. Målet med Innovation in Mind 2010 var att utgöra en mötesarena för en publik engagerad i samhällsutveckling.

Resultat och förväntade effekter

500 personer deltog under dagarna samt en stor del deltog även i de efterföljande Round Table diskussionerna.

Upplägg och genomförande

24 timmars möten uppdelade i två delar Dag 1 The Challenges (de stora utmaningarna) Dag 2 The Impact of innovation med fokus på Ny Energi, nya Livsmedel, medicin och informationsteknologi

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.