Innovation Academy: Master of Innovation Program

Diarienummer 2013-02113
Koordinator GOOGOL INNOVATION ACADEMY AB
Bidrag från Vinnova 216 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att utbilda personer inom organisationer med fokus på praktiskt lärande inom Innovation Management uppfylldes. Deltagarna har redan återkopplat att de använder de metoder och verktyg som utbildningen förmedlade.

Resultat och förväntade effekter

Genom att deltagarna omgående började använda de tankesätt, metoder och verktyg som utbildningen omfattade anser vi att de förväntade målen och effekterna nåddes.

Upplägg och genomförande

Att ge deltagarna litteratur och förberedelseuppgifter inför varje utbildningsmodul föll väl ut. Det företagsspecifika projektet som varje deltagare hade med sig visade sig fungera mycket bra för som referens för det material utbildningen innehöll.

Externa länkar

Hemsida för Master of Innovation Program. Citat från deltagarna kan läsas överst till höger på sidan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.