InnoMin - innovativ gruvavfallsåtervinning

Diarienummer
Koordinator KOPPARBERGS PIGMENT AB
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avser utveckling av program för utnyttjande av gruvavfall för produktion av pigment och för utvinning av strategiska metaller. Två delprojekt ingår:1 Optimering av teknik för pigmentframställning ur gruvavfall. Inom delprojekt (1) har målet uppfyllts. En torr metod har testats, och en produktionslinje har byggts upp.2 Framtagning av teknik för utvinning av valda metaller från pigmentråvaran. Inom delprojekt (2) har laktester påbörjats med avseende på några utvalda metaller

Resultat och förväntade effekter

Inom delprojekt (1) - Optimering av teknik för pigmentframställning ur gruvavfall - har gruvavfall från Kopparberg använts som råvara (´Falu rödfärg´). En produktionslinje har byggts upp (kapacitet 100-500 kg/tim vid full drift).Inom delprojekt (2) - Framtagning av teknik för utvinning av valda metaller från pigmentråvaran - har vittringsstudier och laktester påbörjats på malmrester och slagg (lakning följd av separation av utvalda metaller). Lovande resultat finns för framför allt vanadin.

Upplägg och genomförande

Uppläggning som följts är:(1) Inventering. Genomgång av kunskapsläget och av tillämpar teknik; inventering av förekomsten av strategiska metaller av samhällsintresse(2) Ekonomisk analys. Processekonomi, marknadsanalys; samhällsintresset(3) Teknikoptimering. Krossning/malning under olika betingelser(4) Uppbyggnad av produktionslinje: Krossning-malning-siktning i sekvens (kapacitet över 100 kg/tim)(5) Förberedande lakförsök. Vittrings- och lakningsstudier; sulfidmalmrester, slagger, skiffer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01089

Statistik för sidan