InnoLIFE Innovation och Affärsutveckling

Diarienummer 2014-03985
Koordinator Karolinska Institutet - Universitetsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 1 487 863 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

se ovan... Vi har lyckats väl med positioneringen av den Scandinaviska noden samt att vi är nöjda med att huvudkontoret för den skansinaviska noden förlagts till KI i Stockholm.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats väl och är särskillt nöjda med det faktum att vi i Skandinavien har lyckats engagera ett stort antal Public Partners vilket gör den skandinaviska noden unik och har tillåtit oss att marknadsföra oss som The Scandinavian Testbed for Userdriven Innovation. Detta då våra public Partners är tydliga behovsägare för det fortsatta arbetet med att driva innovation inom healthy living Active ageeing.

Upplägg och genomförande

Vi har lagt mycket vikt vid att skapa oss en framskjuten plats i de Europeiska arbetsgrupper somm arbetat inför ansökan och under uppstartsperioden av EIT Health. Detta har varit av avgörande betydelse för att lyckats arbeta in våra egna program och aktiviteter. Vi har dessutom skapat ett starkt nätverk med intressanta partners för framtida ansökningar inom och utanför programmet.

Externa länkar

http://eit.europa.eu/eit-community/eit-health

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.