INNO-HTM fas 2

Diarienummer 2015-00831
Koordinator AVANTHERM AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2015 - november 2015
Status Avslutat