Innate surfaces

Diarienummer 2014-00568
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudie kring planering av projekt, med syftet att ta fram en fullständig ansökan, inom programmet Marie Curie Incoming. Mål och syfte har uppfyllts enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i en plan för internationellt utbyte av en etablerad forskare och därtill hörande och internationellt forskningssamarbete inom området antimikrobiella peptider för medicintekniska tillämpningar. Projektet förväntas generera ett hållbart samarbete mellan starka svenska och norska forskningsmiljöer, vilket på sikt kommer att generera kunskap, teknologi och produkter inom främst det medicintekniska området.

Upplägg och genomförande

Förstudien bestod av inititala kontakter mellan berörda organisationen och personer, besök av Marie Curie-kandidaten vid värdorganisationen, samt diskussion och framtagning av projektplan och ansökan till Marie Curie Incoming-programmet. Särskild vikt har lagts att utforma planer för kandidatens meritering, samt vid att utforma en strategi för nyttiggörande och framtida kommersialisering av forskningsresultaten från det sökta projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.