Inkluderande idéhubbar - vägen till framtidens regionala innovationsstöd

Diarienummer 2014-02618
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för genusforskning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens syfte var att initiera ett förändringsarbete för ökad innovation och kommersialisering av innovationer i Värmland genom ett normkritiskt angreppssätt. I förstudien har syftet uppfyllts då ett gemensamt förändringsarbete har initierats utifrån normkritik, både vad gäller ökad medvetenhet och stort intresse för att ´någon´ äntligen jobbar med frågan. Förstudiens mål har uppfyllts och projektidén är förankrad och bekräftad av ett stort antal aktörer från det regionala innovationssystemet såväl som innovatörer.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheter och hämmande strukturer har identifierats, samt att koncept för en inkluderade idéhub har skapats. Det har varit ett väldigt stort intresse för förstudiens workshops från både aktörer och innovatörer. Workshopsen har utmärkts av ett uppdämt behov och stor energi att jobba med frågan. Främsta effekt är att förstudien kommer att ligga till grund för ett större innovationsprojekt där ett kunskapslyft av det etablerade innovationssystemet och en ´inkluderande idéhub´ realiseras.

Upplägg och genomförande

Upplägget med att ha fyra separata workshops med olika målgrupper och en gemensam avslutande workshop för samtliga deltagare var väldigt framgångsrikt. Detta möjliggjorde att kunskap skapades med olika perspektiv kring hämmande strukturer och möjligheter. Det la även grunden för att utveckla ett framtida innovationsprojekt. Förstudien har genomsyrats av ett stort och avgörande engagemang från projektteamets medlemmar. Teamet har genomfört ett tiotal möten och gruppen har varit engagerad i alltifrån planering, rekrytering och bearbetning av resultat.

Externa länkar

Film från workshops. Får ej spridas! Endast avsedd för rapportering till VINNOVALösenord till länken: marilyn

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.